Licens

Nedan licens som gäller vid köp eller nyttjande av våra produkter.

Aeon News är ett proprietärt WordPress-tema som utvecklats och ägs av Aeon Media AB. Alla rättigheter förbehållna. Rätten och licensen att använda Aeon News WordPress-tema och nyhetsplattform är begränsad till
till en enskild tidningsprodukt och webbdomän som har köpt och äger rätten att använda temat och plattformen. Köparen äger inte rätt att sälja eller på annat sätt distribuera eller överlåta produkterna, dess kodbas eller struktur, helt eller delvis, till andra parter eller sajter/tidningsprodukter.

Vi reserverar oss för felskrivningar.

 

Senast uppdaterat 2021-11-30

Vi reserverar oss för felskrivningar.

Senast uppdaterat 2023-12-15

License agreement

The following license applies to the purchase or use of our products.

Aeon News is a proprietary WordPress theme developed and owned by Aeon Media AB. All rights reserved. The right and license to use the Aeon News WordPress theme and news platform is limited to
to an single newspaper product and web domain that has purchased and owns the right to use the theme and the platform. The buyer is not entitled to sell or otherwise distribute or pass on the products, its code base or structure, in whole or in part, to other parties or sites/newspaper products.

We reserve the right to make typos.

 

Last updated 2021-11-30

We reserve the right to make typos.

Last updated 2023-12-15

small_c_popup.png

Välkommen att ta kontakt!

Vi ser fram emot er kontakt och ett samarbete